Plaats een advertentie


Gegevensbeschermingsrichtlijnen

We beheren onze websites volgens de volgende principes: Wij verplichten ons tot naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en streven ernaar altijd de principes van gegevenspreventie en gegevensminimalisering na te leven.

  1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon, tevens van de functionaris voor gegevensbescherming

a) De verantwoordelijke persoon, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten van de Europese Unie en andere gegevensbeschermingsregels, is:

Bikeexchange DE Vertriebs GmbH Vertr. d.d. Directie Ryan Mcmillan, Jason Wyatt en Sam Salter

Leightonstraße 3 97074 Würzburg Duitsland

Tel.: +32 (0) 3 233 90 03

E-mail: info@bikeexchange.be

Webpagina: https://www.bikeexchange.be

b) De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:

SiDIT GmbH
Langgasse 20
97261 Güntersleben
Duitsland
info@sidit.de

2. Definities

We hebben ons privacybeleid opgesteld in overeenstemming met de principes van duidelijkheid en transparantie. Als er echter onduidelijkheden bestaan over het gebruik van verschillende terminologieën, kunnen de relevante definities hier [https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/] worden bekeken.

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonlijke gegevens zoals bijv. uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres, etc. alleen als daar een wettelijke basis voor is. Volgens de algemene verordening gegevensbescherming komen hier met name drie verordeningen in aanmerking:

a) U heeft ons uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor één of meer doeleinden, Art. 6 alinea 1 zin 1 lid a DSGVO. In deze context wordt u door ons uitvoerig geïnformeerd over het doel of doel van de verwerking en uw uitdrukkelijke toestemming zal bij ons worden gedocumenteerd.

b) De verwerking van uw persoonlijke gegevens is vereist om een contract af te sluiten of om precontractuele acties met u uit te voeren, Art. 6 alinea 1 zin 1 lid b DSGVO.

c) De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bescherming van onze legitieme belangen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden de overhand hebben, Art. 6 alinea 1 zin 1 lid f DSGVO. Wij wijzen u echter altijd op de betreffende plaatsen op welke rechtsgrondslag de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt.

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden zal niet plaats vinden. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

a) u uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 alinea 1 zin 1 lid a DSGVO hebt gegeven,

b) de openbaarmaking volgens Art. 6 alinea 1 zin 1 lid f DSGVO voor de vordering, uitoefening of verdediging volgens wettige aanspraak vereist is en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een overwegend rechtmatig belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,

c) voor de openbaarmaking volgens Art. 6 alinea 1 zin 1 lid c DSGVO er een wettelijke verplichting bestaat

d) dit wettelijk is toegestaan en volgens Art. 6 alinea 1 zin 1 lid b DSGVO voor de afwikkeling van contractuele relaties met u dit vereist is.

5. Opslagduur en verwijdering

We bewaren alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zolang als nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor dergelijke informatie is verstrekt, of zoals voorgeschreven is door de wet. Met het bereiken van het doel en / of het verstrijken van de wettelijke opslagperioden, worden de gegevens door ons verwijderd of geblokkeerd.

6. SSL-codering

Deze website gebruikt ter wille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld de verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser van "http: //" in "https: //" te wijzigen en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn te veranderen.

Zodra de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

7. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en hun aard en gebruiksdoel

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot automatische verwijdering:

• IP-adres van de aanvragende computer
• Datum en tijd van toegang
• Naam en URL van het opgehaalde bestand
• Website van waaruit toegang plaatsvindt (verwijzende URL)
• de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Het garanderen van een vlotte verbinding van de website
• Het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website
• Het laten evalueren van veiligheid en stabiliteit van het systeem

Gegevens die een conclusie betreffende uw persoon mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Als we de gegevens na deze periode opslaan, wordt dit gedaan onder een pseudoniem, zodat deze niet langer verband met u houden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 zin 1 lid f DSGVO. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

b) Contractuele relatie

aa) Afsluiting van het contract

In het kader van de rechtvaardiging van de contractuele relatie, volgens Art. 6 alinea 1 zin 1 lid b DSGVO worden alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract verwerkt. Voor zover u ook vrijwillige informatie verstrekt, zal deze informatie alleen worden verstrekt op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 par. zin 1 lid b DSGVO verwerkt . We gebruiken deze vrijwillige informatie om een klantvriendelijke service te bieden en deze voortdurend te verbeteren.

bb) Klantaccount

U hebt de mogelijkheid om een klantenaccount bij ons aan te maken. Naast uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van het contract, wordt uw verdere vrijwillige informatie, evenals de bij ons in het verleden gedane aankopen, opgeslagen en verwerkt. U kunt deze op elk moment opvragen en zo een overzicht verkrijgen van uw bij ons verrichte aankopen. Deze gegevens dienen ervoor dat u eenvoudig met uw aanmeldingsgegevens bij uw volgende aankoop kunt inloggen. Het moet u ook helpen bij het sturen van uw koopactiviteiten.

De rechtsgrondslag ontstaat op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 alinea 1 zin 1 lid a DSGVO. U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw gegevens in het klantaccount te wijzigen of te verwijderen en ook het account als geheel te verwijderen. Als u deze functie gebruikt, wordt uw klantaccount onmiddellijk verwijderd met alle gegevens die het bevat.

cc) Openbaarmaking van gegevens voor verzending

De gegevens die nodig zijn voor de verzending van onze goederen (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer voor zover nodig voor expeditiegoederen), geven we door aan de desbetreffende transportservice ter kennisgeving / bestemming om de goederen te leveren. De rechtsgrondslag voor openbaarmaking is uiteengezet in Art. 6 par. zin 1 lid b DSGVO.

We geven uw gegevens in dit verband aan één van de volgende transportservicebedrijven door. Hiermee ontvangt u verdere informatie over de verwerking van uw gegevens:

DHL DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, postcode/plaats: 53113 Bonn, telefoon: +49/ (0) 228/ 18 20, e-mail: impressum.paket[at]dhl.com; https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

Hermes Hermes Germany GmbH, Essener Straße 89, D-22419 Hamburg, Tel.: +49 / 40 / 53755 – 0, Fax: +49 / 40 / 53754 – 870, zentrale@hermesworld.com; https://www.myhermes.de/datenschutz/

DPD DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland, info@dpd.com, Tel. 06021 843-0; https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection

GLS General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, DE-36286 Neuenstein, 06677-646907000, service@gls-germany.com: https://gls-group.eu/DE/de/datenschutz-standard

dd) Overdracht van gegevens bij het gebruik van online betalingsdienstaanbieders

Als u in het kader van uw bestelproces voor een betaling één van de door ons aangeboden online betalingsdienstaanbieders kiest, worden in het kader van de aldus activeerde bestelling uw contactgegevens doorgegeven. De rechtmatigheid van de overdracht van de gegevens komt voort uit Art. 6 par. zin 1 lid b DSGVO, om de door u gekozen betalingsmethode en onze legitieme belangen te volgen. Art. 6 par. zin 1 lid f DSGVO om een gebruiksvriendelijk en ongecompliceerd betalingsproces mogelijk te maken. De persoonlijke gegevens die aan de online betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven, zijn meestal een voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, evenals gegevens die daarmee verband houden bij de bestelling, zoals aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en percentage belastingen, factuurinformatie, etc.

Deze overdracht is nodig om uw bestelling te verwerken met de betaalmethode die u hebt geselecteerd, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, om uw betaling en de klantrelatie te beheren. Let u echter op: Persoonlijke gegevens kunnen ook door de online betalingsdienstaanbieder bekend worden gemaakt aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling te voldoen of om de persoonsgegevens in de bestelling te verwerken.

Afhankelijk van de betaalmethode die is geselecteerd via PayPal, bijvoorbeeld factuur of automatische incasso, worden de persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, door PayPal op zijn beurt doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Deze overdracht wordt gebruikt om de identiteit en kredietwaardigheid van de door u geplaatste bestelling te verifiëren. U kunt uit de respectievelijke gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders vernemen over welke kredietbureaus het gaat en welke gegevens over het algemeen door de betreffende aanbieder worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgestuurd:

PayPal

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Overmaking via Sofort

SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland

Als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (datenschutz@sofort.com) of schriftelijk (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 München).

Payone

BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland onder https://www.payone.com/datenschutz/

iDEAL

onder https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/

Bancontact

Marketing & PR Manager Bancontact Company, Lotta de Meulenaere Als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met Bancontact door een e-mail te sturen naar lotta.de.meulenaere@bancontact.com.

c) Nieuwsbrief

Inhoud van de nieuwsbrief en registratiegegevens

We sturen u alleen een nieuwsbrief als u deze bij ons bestelt en uw toestemming overeenkomstig Art. 6 par. zin 1 lid a DSGVO hebt gegeven. De inhoud van de nieuwsbrief wordt gedetailleerd beschreven wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres in te voeren. Als u andere vrijwillige informatie hebt zoals bijv. uw naam en / of geslacht, worden deze uitsluitend gebruikt voor de personalisatie van de geadresseerde nieuwsbrief.

Annulering

Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Om dit te doen, kunt u op de link onderaan de nieuwsbrief klikken of ons een e-mail sturen via het volgende e-mailadres:info@bikeexchange.be De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd

d) Contactformulier / contact via e-mail

Wij stellen een formulier op onze website ter beschikking, zodat u op elk moment contact met ons kunt opnemen. Als u het contactformulier wilt gebruiken, moet u een persoonlijke adresnaam en een geldig e-mailadres opgeven om contact met ons op te nemen zodat we weten wie de aanvraag heeft gedaan en aldus deze kunnen verwerken.

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens opgenomen in het aanvraagformulier, inclusief uw contactgegevens en uw IP-adres. Art. 6 alinea zin 1 lid b en f DSGVO voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die worden uitgevoerd op uw verzoek of met het oog op de uitoefening van ons legitieme belang, namelijk voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.

Wij nodigen u tevens uit om ons een e-mail te sturen via het e-mailadres op onze website. In dit geval bewaren en verwerken we uw e-mailadres en de informatie die u in de e-mail hebt verstrekt in overeenstemming met Art. 6 alinea zin 1 lid b en f DSGVO om uw bericht te verwerken.

De verzoeken en de bijbehorende gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst verwijderd, tenzij ze nodig zijn voor een verdere contractuele relatie.

e) Gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van de Google Maps API. Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar en opgeslagen bij een server van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) in de Verenigde Staten.

Google kan de verkregen informatie van Maps overdragen aan derden, indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres zal nooit worden gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden verstrekt. We moeten er echter op wijzen dat het technisch gezien heel goed mogelijk is dat Google individuele gebruikers zou kunnen identificeren op basis van de ontvangen gegevens.

We hebben geen controle over de vraag of uw persoonlijke informatie en persoonlijkheidsprofielen door Google voor andere doeleinden worden verwerkt. Als u dit hoe dan ook wilt vermijden, kunt u de service van Google Maps deactiveren en zo de gegevensoverdracht naar Google voorkomen. Het enige wat u hoeft te doen is JavaScript in uw browser uitschakelen. In dit geval worden er geen gegevens verzonden, maar kunt u de kaartweergave op onze website niet meer gebruiken. Het Privacybeleid van Google vindt u hier. [https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de]

Het gebruik van Google Maps vertegenwoordigt een service voor u, zodat u onze locatie nauwkeurig kunt identificeren en, indien nodig, uw bezoek aan ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps is daarom gebaseerd op onze legitieme belangen. Art. 6 par. zin 1 lid f DSGVO.

8. Cookies

Op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan in verband met elk gebruikt apparaat. Een persoonlijke identificatie van uw persoon is echter niet mogelijk via de cookies.

De gegevens die worden verwerkt door cookies zijn voor de doeleinden die worden vermeld voor de bescherming van onze legitieme belangen, evenals voor een derde partij volgens Art. 6 par. zin 1 lid f DSGVO noodzakelijk. De meeste browsers accepteren cookies automatisch naar gelang de voorkeur van de browser. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat er ten minste een aanwijzing wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Indien u de cookiefunctie in uw browser volledig uitschakelt, dan is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Hieronder lichten we de verschillende soorten cookies toe die we gebruiken.

a) Session cookies

Om het gebruik van ons aanbod aangenamer te maken, gebruiken we zogenaamde session cookies als herinnering dat u de individuele pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze session cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

b) Tijdelijke cookies

We gebruiken ook cookies die ons in staat stellen om u te herkennen, wanneer u onze website opnieuw bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Op deze manier hoeft u uw invoer en instellingen die u de laatste keer maakte niet opnieuw uit te voeren. Deze tijdelijke cookies worden voor een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen.

c) Cookies voor marketing- en optimalisatiedoeleinden

Tenslotte gebruiken we ook cookies voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze registreren het gebruik van onze website op statistische wijze en worden geëvalueerd met als doel het aanbod voor u te optimaliseren. Met de cookies kunt u uw internetbrowser herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

9. Analyse- en trackingtools

We gebruiken de volgende analyse- en trackingtools op onze website. Deze dienen om de voortdurende optimalisatie van onze website te waarborgen en deze zo nodig te maken. Deze belangen worden gerechtvaardigd geacht in overeenstemming met Art. 6 par. zin 1 lid f DSGVO. De respectievelijke gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tools.

a) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hieronder „Google“ genaamd). In deze context gebruikt Google Analytics cookies (zie paragraaf 8). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

• Naam en versie van de gebruikte browser
• Besturingssysteem van uw computer
• Website van waaruit toegang plaatsvindt (verwijzende URL)
• IP-adres van de aanvragende computer
• Tijd van het serververzoek

wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Omdat we echter IP-anonimisering hebben geactiveerd op onze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere contracterende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort.

Google zal volgens onze opdracht deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

b) Google Remarketing

We gebruiken de remarketing-functie van Google Analytics om advertentiecampagnes, waaronder Google AdWords-campagnes, naar bezoekers van onze website te leiden. Hier krijgt u, op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website, relevante advertenties te zien wanneer u andere websites van het Google Display-netwerk bezoekt.

Met de DoubleClick-cookie kan Google specifiek voor onszelf en voor andere derden advertenties weergeven die overeenstemmen met de geïdentificeerde interesses op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website en / of andere websites. Deze advertentie kan op websites van Google en / of andere exploitanten van het Google-netwerk worden weergegeven. We gebruiken ook de advertentiefuncties van Google Analytics om de effectiviteit van onze eigen advertentiecampagnes te analyseren.

U kunt uw Google-advertentie-instellingen personaliseren en u afmelden voor op belangstelling gebaseerde Google-advertenties. In dit geval wordt het cookie-ID van de DoubleClick-cookie (afzonderlijk toegewezen voor elke cookie) overschreven en kan deze niet langer aan een specifieke browser worden gekoppeld.

Als u alle cookies van uw apparaat verwijdert, kan er een nieuwe DoubleClick-cookie worden geplaatst. Dan moet u eventueel uw oppositie-instellingen vernieuwen. U kunt de DoubleClick-cookie permanent uitschakelen als u hier: http://www.google.com/settings/ads/plugin de juiste browser-plug-in download en installeert. U kunt het gebruik van cookies van derden voor online adverteren op de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU- website http://www.youronlinechoices.com/ uitschakelen.

Als u heeft toegestemd dat Google uw web- en app-browsergeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om uw Google-account te personaliseren, gebruikt Google gegevens van u met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken voor remarketing op verschillende apparaten. Hiertoe worden door Google Analytics eerst voor u als gebruiker op onze website door Google gecontroleerde ID's gedetecteerd die aan uw Google-account zijn gekoppeld. Vervolgens zal Google Analytics deze ID's tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.

Klik hier voor een overzicht van het privacybeleid van Google. [https://support.google.com/analytics/answer/6004245]

c) Google AdWords

We gebruiken Google AdWords, een online advertentieprogramma van Google Inc., op onze website. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van Conversion-Tracking. Met deze tool zet Google AdWords een cookie op uw apparaat wanneer u onze website bezoekt via een Google-advertentie.

De cookie is na 30 dagen niet meer werkzaam. Het dient niet voor persoonlijke traceerbaarheid. Als u onze website als gebruiker bezoekt en de cookie is nog steeds actief, is het voor ons en Google duidelijk dat u op de advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze site. Aan elke Google AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn dus niet traceerbaar via de websites van de adverteerders.

Gegevens van conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken voor adverteerders te genereren. Als Google AdWords-klant kennen we het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd en vervolgens naar een webpagina is geleid die van een conversion tracking tag werd voorzien. We ontvangen geen informatie in dit proces die u persoonlijk als gebruiker zou kunnen identificeren.

Als u het trackingproces afwijst, kan de cookie van Google Conversion Tracking via uw internetbrowser worden uitgeschakeld.

Gebruik indien nodig de hulpfunctie van de browser voor meer informatie. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar http://www.google.de/policies/privacy/.

d) Facebook Conversion Pixel

We gebruiken de "Conversion Pixel" of bezoekersactiepixel van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS). Via deze pixel vanuit uw browser kan Facebook zien of een Facebook-advertentie succesvol was, dus bijvoorbeeld leidde tot een online-aankoop.

Hiervoor ontvangen we uitsluitend statistische gegevens van Facebook zonder verwijzing naar een specifieke persoon. Zodat we de effectiviteit van Facebook-advertenties kunnen volgen voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. In het geval dat u bent aangemeld bij Facebook, verwijzen we ook naar hun privacyinformatie https://www.facebook.com/about/privacy/. U hebt de mogelijkheid op Facebook onder https://www.facebook.com/settings?tab=ads uw instellingen instellingen te veranderen of u kunt hier klikken, indien u uw toestemming voor de conversiepixel wilt intrekken.

10. Social Media

Op onze website worden de volgende plug-ins voor social media gebruikt om onze website beter bekend te maken. De juridische basis voor het gebruik van plug-ins voor sociale media is het resultaat van Art. 6 par. zin 1 lid f DSGVO. Het betreffende commerciële doel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de DSGVO. De verantwoordelijkheid voor het functioneren in overeenstemming met de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door hun respectievelijke aanbieders. We gebruiken de software Shariff voor het gebruik van deze plug-ins om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook-plug-in "Vind ik leuk"

Deze website bevat de Facebook-plug-in "Vind ik leuk". U herkent het aan het blauwe Facebook-logo en de bijbehorende toevoeging "Vind ik leuk". De plug-in wordt beheerd door Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2 Ierland) en is rechtstreeks verbonden met de Facebook-servers. Er vindt geen gegevensoverdracht naar de website-exploitant plaats.

Zodra u de plug-in activeert, verzamelt, gebruikt en verzendt deze - ongeacht deze website - gegevens naar Facebook in de mate en voor het doel zoals beschreven in het privacybeleid van Facebook onder http://www.facebook.com/policy.php (inclusief informatie dat en wanneer u deze website bezocht). Als u de plug-in actief gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken), wordt deze informatie ook naar Facebook verzonden en daar gebruikt. De aard, de omvang en het doel van de verzamelde gegevens zijn afhankelijk van het feit of u bent ingeschreven bij Facebook en / of bent ingelogd. Een toewijzing van gegevens aan uw Facebook-account is echter alleen mogelijk als u op dat moment bent ingelogd bij Facebook. Dit betekent dat u zich bij Facebook moet uitloggen voordat u deze website bezoekt, als u een toewijzing aan uw Facebook-profiel wilt voorkomen. Indien nodig verwerkt Facebook ook de gegevens die in derde landen zijn verzameld in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook.

De meest gestelde vragen over de privacy van de plug-in worden over het algemeen uitgelegd op http://www.facebook.com/help.php?page=1068.

b) Gebruik van Google +1

Onze website maakt gebruik van de functies van Google +1. De provider is Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Verzameling en verspreiding van informatie

Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie over heel de wereld openbaar maken. Google zal echter de inhoud waarop u +1 heeft geklikt, opslaan. Google zal ook informatie opslaan over uw bezoek aan de website die u hebt bekeken.

Uw + 1's kunnen worden weergegeven als aanwijzingen, samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en voor anderen te verbeteren. Als u de Google + 1-knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam tevens een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u bezitten.

Gebruik van de verzamelde informatie

Naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google ( http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html ). Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

11. Video-integratie

YouTube

Onze website maakt gebruik van de YouTube-plug-in, die wordt beheerd door YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS). Indien u tijdens uw bezoek de YouTube-plug-in activeert, wordt u verbonden met de servers van YouTube en wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht van welke van onze pagina's u hebt bezocht. Hierdoor kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toevoegen. U kunt dit voorkomen als u zich uitlogt bij uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt. Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

De wettelijke basis is het resultaat van Art. 6 par. zin 1 lid f DSGVO. Het betreffende commerciële doel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de DSGVO.

12. Rechten van de betrokkene

U hebt de volgende rechten:

a) Informatie

U hebt volgens Art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt. Dit recht op informatie omvat gegevens over

• de verwerkingsdoeleinden
• de categorieën van persoonsgegevens
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw informatie is of zal worden overhandigd
• de geplande opslagduur of tenminste de criteria voor het bepalen van de opslagduur
• het recht op rectificatie, annulering, beperking van verwerking of oppositie
• het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
• de bron van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze niet bij ons zijn verzameld
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over hun details

b) Correctie

Volgens Art. 16 DSGVO heeft u het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige, bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens.

c) Annulering

Volgens Art. 17 DSGVO heeft u het recht om onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens bij ons te eisen, voor zover de verdere verwerking niet noodzakelijk is om één van de volgende redenen:

• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd volgens de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is, vereist, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of voortvloeit uit de uitoefening van openbaar gezag dat is opgelegd aan de verantwoordelijke persoon
• om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, in overeenstemming met Art. 9 par. 2 lid h en i, evenals Art. 9 par. 3 DSGVO
• betreffende archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden vlg. Art. 89 (1) DSGVO, voor zover de in onderdeel (a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig zal schaden
• met het oog op de uitoefening, het nastreven of verdedigen van rechtsvorderingen

d) Beperking van verwerking

U kunt volgens Art. 18 DSGVO de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens om één van de volgende redenen eisen:

• U ontkent de juistheid van uw persoonlijke gegevens.
• De verwerking is illegaal en u verwerpt de verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
• We hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig om uw rechten af te dwingen, te laten gelden of te verdedigen.
• U maakt bezwaar tegen de verwerking volgens Art. 21 par. 1 DSGVO.

e) Informatie

Als u uw persoonlijke gegevens corrigeert of verwijdert of de beperking van de verwerking volgens Art. 16, Art. 17 Abs. 1 en Art. 18 DSGVO hebt gevraagd, dan delen we dit met alle ontvangers die uw persoonlijke informatie openbaar hebben gemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. U kunt ons vragen om u op de hoogte te stellen van deze ontvangers.

f) Transmissie

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie, die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen, op voorwaarde dat de verwerking plaats vond met geautomatiseerde middelen en na toestemming volgens Art. 6 Par. 1 blz. 1 lid a of Art. 9 Par. 2 lid a of op een contract conform Art. 6 par. 1 zin 1 lid b DSGVO is gebaseerd.

g) Annulering

U hebt volgens Art. 7 par. 3 DSGVO het recht om uw toestemming te allen tijde aan ons te herroepen. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wetmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de annulering is uitgevoerd. Na de annulering kunnen we de gegevensverwerking die is gebaseerd op uw ingetrokken toestemming niet langer voortzetten.

h) Klachten

U hebt volgens Art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de DSGVO.

i) Oppositie

Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 par. 1 zin 1 lid f DSGVO worden verwerkt, hebt u het recht, in overeenstemming met Art. 21 DSGVO-bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te tekenen, voor zover er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien of het bezwaar tegen directe reclame is gericht. In het laatste geval hebt u een algemeen recht tot het aantekenen van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder verdere specificatie. Als u uw recht op annulering of op het aantekenen van bezwaar wilt uitoefenen, dan stuurt u een e-mail naar info@bikeexchange.be

j) Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

i. om een contract tussen u en ons te sluiten of te annuleren, vereist is
ii. volgens de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, van toepassing is en die wetgeving redelijke waarborgen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen
iii. met uw uitdrukkelijke toestemming

Deze beslissingen zijn echter niet van toepassing op specifieke categorieën van persoonsgegevens op grond van Art. 9 par. 1 DSGVO, tenzij Art. 9 par. 2 lid a of g DSGVO van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder (i) en (iii) genoemde gevallen, zullen we stappen ondernemen binnen de grenzen van het redelijke om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder tenminste het recht om de tussenkomst van een persoon van onze kant te verkrijgen, om uw eigen positie te verklaren en om tegen de beslissing in beroep te gaan.

13. Wijziging van het privacybeleid

Als we het privacybeleid wijzigen, wordt dit op de website aangegeven en worden de geregistreerde klanten per e-mail op de hoogte gebracht.

Stand 23-05-2018

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief